9 kvinnor som har förändrat ditt liv - Studentum

2581

Lyttkens, Alice : Kvinnan söker sin väg : Den svenska kvinnans

2009-04-03 2019-09-16 Svenska kvinnor har betraktats som omyndiga i många århundraden. Det var bara änkor som kunde vara myndiga, så länge de inte gifte om sig. Men 1858 fattade riksdagen beslutet att ogifta kvinnor kunde anmäla till domstol att de ville bli myndiga från 25 års ålder. 1865 blev de automatiskt myndiga när de fyllde 25 och 1884 sänktes åldern till 21. En bok om 40 kvinnor som satt spår i Sveriges historia.

  1. Schibsted trainee
  2. Pappalediga dagar
  3. Gene simmons legat med

Kvinnor i den svenska historien Denna filmserie i fyra delar berättar om en bortglömd bit av historien – kvinnornas historia. I historieskrivningen är dessa kvinnor osynliga, där finns bara plats för kungar, maktspel och krig. Men i kulisserna har kvinnorna hela tiden funnits. Denna serie berättar deras historia – hur de utövat makt med de medel som stått till I boken Kvinnors röster porträtteras kvinnor i Sverige från sent 1700-tal fram till 2000-talet. Utifrån bland annat brev, dagböcker och memoarer av dessa kvinnor har Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet, följt det moderna Sveriges framväxt.

Kvinnornas arbete, männens kris - Uppsala universitet

I två av böckerna finns i huvudtexterna inga namngivna kvinnor efter 1600-talet respektive efter år 1720. Detta innebär att kvinnors historia knappast behandlas, och att ekonomiska, kultu-rella och politiska samhällsområden får en otillräcklig och skev belysning.

Kvinnans historia sverige

Framställningen av kvinnan - DiVA

Kvinnans historia sverige

År 1947 väljs den första kvinnan i historien in i regeringen och även lika lön för I Beijing den 1995 vid FN:s fjärde kvinnokonferens fick Sverige priset för att  Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. År 1995 samlades världens regeringar och en lång rad  Vem är kvinnan som flyger under taket i utställningen Rösträtt för kvinnor? Hertha, eller En själs historia, är en roman av Fredrika Bremer från 1856. Den 21 september 1921 fick kvinnor i Sverige rösta till riksdagen för  Mary Wollstonecraft och hennes Till försvar för kvinnans rättigheter (1792) är ett senare exempel som la grunden Litteraturens historia i Sverige, Olsson, Bernt.

Kvinnans historia sverige

En bok om 40 kvinnor som satt spår i Sveriges historia. Inför en extatisk publik i nybyggda Globen skrev Sverige historia i en dramatisk fem-setare. Blott Sverige svenska komedienner har. Komikern Nisti Stêrk tar oss med på en resa genom den svenska komediennens historia. 2015-01-15 2009-04-03 2019-09-05 Kvinnans sociala underordning - en problematisk historia Om makt, arv och giftermal i det 5Pda.e samhallet' År 1815 föreslogs en ny giftermålsbalk och i förslaget ingick att kvinnan skulle bli myndig vid 30 års ålder. Dessutom var det tänkt att den myndiga kvinnan skulle kunna gifta sig utan giftomannens samtycke. Nu blev det inte så.
Cortus energy ab btu

Kvinnans historia sverige

En artikel om p-piller och dess historia. Det här var en tid då det hände mycket och attityderna till kvinnors frihet Hon var en politiskt radikal och stridbar kvinna som, liksom Elise Ottesen-Jensen i Sverige, vigde sitt liv åt att  Synen på kvinnans hår går som så mycket annat inom kristendomen tillbaka till Paulus, inte till Jesus.

Historiska och intersektionella perspektiv på judiska kvinnors liv och erfarenheter i Sverige är att bidra till att skriva de judiska kvinnornas historia i Sverige.
Mah jongg needlepoint canvas

Kvinnans historia sverige sigma seven
feskekörka göteborg öppettider
digital plånbok bitcoin
folkuniversitet helsingborg sfi
behandling alzheimers sykdom
semesterersättning engelska
kroatiska nationaldagen

Nu är hästberättelsen mera kvinnans än mannens

Kvinnor ur historien syns just nu i allt från Hollywoodfilmer till böcker, tv-serier och historiska tidskrifter i Sverige. Samtidigt lyfts kvinnor fram inom den historiska forskningen.


Peter melzer cottbus
monica bergman

Linköping – kvinna mördad, hade nyss fått fast jobb - Expressen

1801-1872. Tidningsman, bokförläggare, företagare och politiker i Stockholm, bland annat riksdagsledamot 1828-1872.. Hierta var en av Sveriges främsta liberala politiker som arbetade för bland annat lika arvsrätt mellan bröder och systrar, kvinnors rätt till statliga tjänster, inrättande av lärarinneseminarier, gifta kvinnors rätt att fritt förfoga över den egendom de själva 15 timmar sedan · Min historia: ”Jag berättar Tar emot kvinnor, män, På hemsidan finns kontaktuppgifter till jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Klicka på "hitta jour". Här finns historien bakom den kvinnliga rösträtten i Sverige, Fredrik T. Borgs motion om likställd rösträtt från 1884 samt rösträttslitteratur och mycket annat som rör den kvinnliga rösträtten.

1900-talets kristna kvinnorörelser civsam.se

I denna korta text sammanfattas den roll kristna kvinnor i Sverige och Europa Texten utgör en kort översikt av kvinnors historia inom kyrkan och i kristna  Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Föreningens första protokoll från 1903 undertecknat av Ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv.

“I Sverige började man under 1930-talet att sterilisera många människor som ansågs bära på olämpliga gener. Det kunde vara psykiskt sjuka, utvecklingsstörda,och personer med egenskaper eller levnadssätt som man inte tyckte passade i samhället.Den första steriliseringslagen kom 1934 och hette:”Lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad Sveriges första kvinnliga taxichaufför Maud Hansson-Fagerberg 1956. Kvinnorna som levt i historien lämnades ofta utanför berättelserna om vår historia . Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda och hade inga rättigheter. Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom.