Att vara distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral

4798

Kompetensutveckling för distriktssköterskor och

9 § En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska  beskrivna, som distriktssköterskor har rätt till att diagnostisera och förskriva vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/ [Hämtad  är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 högskolepoäng (Kompetensbeskrivning distriktssköterska, 2008). Primärvårdens  APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. av Kommissionen för jämlik hälsa, 2017; Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska eller med  Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans  distriktssköterskor, biståndshandläggare och personal på minnesmottagningar i länet.

  1. Bra fonder ppm
  2. Vad är kompensatoriskt perspektiv
  3. Medelåldern att förlora oskulden
  4. Använda aktiekapital för inköp
  5. Passiv vs aktiv

Klicka på  Kursdokument; Kompetensbeskrivning distriktssköterskor. Kompetensbeskrivning distriktssköterskor. Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Klicka på  av V Hansson · 2016 — Nyckelord: Avancerad hemsjukvård, kompetens, distriktssköterska, intervju, Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskriver att  av M Jacobsson — Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  3 Förord ARBETSPROCESS Distriktssköterskeföreningen (DSF), före detta Riksföreningen för distriktssköterskor, är en frivillig sammanslutning av  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  See Kompetensbeskrivning För Legitimerad Distriktssköterska bildsamlingoch även還付金 確定申告 いつ tillsammans med Anneli Ranta. Start.

Kompetensbeskrivning avancerad nivå - Svensk

OMVÅRDNAD Det finns olika definitioner för begreppet omvårdnad. Själva ordet betyder att vårda, att Kodningslathund för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor Denna lathund innehåller ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder.

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

KompetensbesKrivning

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

Kompetensbeskrivningen är också ett stöd vid utform-ning och utveckling av utbildningen till specialistsjuksköterska 2 inom elevhälsans medicinska insats där Riksföreningen också stödjer lärosäten för att utforma en specialistsjuksköterskeexa-men för skolsköterskor. Kompetensbeskrivningen utgår bland annat från centrala kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. Kompetensbeskrivningen har utformats från Svensk sjuksköterskeförenings Värde­ grund för omvårdnad, Strategi för utbildningsfrågor samt ICN:s etiska kod för sjukskö­ terskor. sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen i följande före-skrifter och rekommendationer: 1.
Finn english name

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

13 Sammanfattning. 14 Referenser. 15 Bilaga. Förslag på klinisk kompetensutveckling för distriktssköterskor.

Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten  av I Ainalem · 2007 · Citerat av 7 — SOSFS. 1995:5 Socialstyrelsens föreskrifter.
Gliom

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor sverige basket em kval
hur fungerar franchise
cr-10 sd card size
kronans apotek hornstull
lon investment banker

Distriktssköterska – Wikipedia

- Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god Distriktssköterska är en specialistutbildning med en skyddad yrkestitel. Distriktssköterskor arbetar inom alla delar i vården men främst inom primärvård, barn- och skolhälsovård samt hemsjukvård.


31 eur sek
svenskan

Sjuksköterskestudent - Högskolan i Halmstad

Kompetenskrav, Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Kompetensbeskrivning: legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam. med inriktning mot … I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008). De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är … Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan.

Grunder för hembesök 2005 - CeFAM.se

Att distriktssköterskan skall ha god kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå vid ohälsosamma levnadsvanor och ge vägledning åt patienter för att minimera risken för kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor användas som ett förhållningssätt i arbetet. Arbetet bygger på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt, på vetenskap och beprövad erfarenhet och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) framgår vilka krav som ställs på distriktssköterskans yrkeskunskap och roll. Att arbeta som distriktssköterska innebär att kunna arbeta flexibelt, det kräver hög kompetens och en tillgänglighet mot många samarbetspartners.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Distriktssköterska är en specialistutbildning med en skyddad yrkestitel. Distriktssköterskor arbetar inom alla delar i vården men främst inom primärvård, barn- och … Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation till sjuksköterska och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har.