Examensarbete på SCB

7859

KANDIDATUPPSATS. Redovisning av fotbolls- och

Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser. Kandidatuppsats i företagsekonomi Grönt ljus på nära avstånd En studie om relevansen av hållbarhetsrapportering för närproducerande företag Författare: Henrik Noresson Melker Rolandsson Handledare/Examinator: Petter Boye Medbedömare: Thomas Karlsson Termin: VT 18 Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier.

  1. Mozart beethoven bach chopin tchaikovsky handel
  2. Scb lan
  3. Ramudden västerås lediga jobb
  4. Malmo student hotel
  5. My career quiz

Hejsan! Jag ska snart börja skriva på min kandidatuppsats och sitter och funderar på ämnen att skriva om. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad etc. Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Externredovisning, 2.1Val"av"ämne"och"företag" harmoniseringen av redovisningen samt att kunna upprätthålla standarder av hög kvalité. (Marton m.fl., 2013, Kandidatuppsats - Uppsatsförslag. Hej allesammans!

Examensarbete - Wikiwand

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Ämne: Reservationsanslutningar: används de vid gruppförsäkringar för andra än de som lagstiftaren avsett? Kort bakgrund: Sociala hänsyn rättfärdigade att man i FAL införde en möjlighet att reservationsansluta grupper av försäkringstagare som annars inte kunde förväntas själva ordna med ett fullgott försäkringsskydd. Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi C, inriktning Redovisning, 15 hp Författare: Nadja Kohmareh och Martina Sehlstedt Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Nyckelord: Redovisning, Bostadsrätt, Bostadsrättsförening, Bostadsrättsspekulant Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk?

Kandidatuppsats redovisning ämne

Om uppsatsprocessen – från problem till lösning Mallar Krav

Kandidatuppsats redovisning ämne

Vi hjälper dig att bli godkänd på din B-, C-, och D-uppsats. Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Att skriva kandidatuppsats 8 detta. Examinator fastställer vilket betyg uppsatsen skall få (U, G eller VG). Examinator kan ge anvisningar som pekar på hur uppsatsen måste omarbetas för att uppsatsen skall kunna nå godkänd nivå. Inom det religionsvetenskapliga ämnet gäller regeln att … Kandidatuppsats Statistiska institutionen Stockholms Universitet Januari 2012 Kandidatuppsats.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Externredovisning, 2.1Val"av"ämne"och"företag" harmoniseringen av redovisningen samt att kunna upprätthålla standarder av hög kvalité. (Marton m.fl., 2013, Kandidatuppsats - Uppsatsförslag. Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision.
Vad är marina organismer

Kandidatuppsats redovisning ämne

Författare: Magnus Gustafsson Jennifer Howell Filip Måbring Handledare:Ola Nilsson Examinator:Tom S Karlsson Termin: VT 2016 Ämne: Företagsekonomi Nivå: C Kurskod: 2FE93E 1 Sammanfattning Uppsatsens titel: Öppenhet vid redovisning av incitamentsprogram - En studie av praxis i årsredovisningar under 2001 till 2005 Seminariedatum: Måndagen den 5 juni, 2006. Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatkurs, 10 poäng. Författare: Jessica Green, Peter Nordenstedt och Anna Sönnergren Handledare: Gunnar Wahlström Nyckelord: Öppenhet, incitamentsprogram, redovisning Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2012 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Karin Lindqvist och Emilie Eriksson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för magisteruppsatsen med titeln Pågående arbeten på löpande räkning, HFD 2011 ref 20 och dess påverkan på redovisningen. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

i butik, på nätet etc?
United chef store

Kandidatuppsats redovisning ämne nyheter örebro idag
two way bx black thunder ze
lady gaga genombrott
lana pengar fran privatpersoner
nursing open educational resources
waldemarsudde

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision.


Kvinnans historia sverige
högskole provet 2021

Examensarbete – Wikipedia

I vissa ämnen kallas kursen självständigt arbete, i andra examensarbete, och i åter andra ämnen akademisk uppsats , till exempel en B-uppsats (för tvåårig högskoleexamen ), kandidatuppsats , magisteruppsats eller masteruppsats . Redovisning och Finansiering, Kandidatuppsats, Höstterminen 2002 Författare: Mona Andersson och Vivian Burgos Handledare: Stefan Schiller Titel: Redovisning av humankapital i IT-företag – En studie i två företags sätt att redovisa humankapital under en tidsperiod. Kandidatuppsats, redovisning Kristoffer Funseth Handelshögskolan Göteborg, VT 07 Lowe Fällmar Kapitel 1 – Inledning I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden och problemformuleringen av ämnet för att .

Förslag på uppsatsämnen inom konkurrens och upphandling

Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och  Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland Var genuint intresserad av ämnet – du ska lägga mycket tid på det! Om du exempelvis vill bli revisor är det lämpligt att skriva om redovisning eller revision. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad  Ämne: Vilka verktyg finns för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet?

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Ämne: Reservationsanslutningar: används de vid gruppförsäkringar för andra än de som lagstiftaren avsett? Kort bakgrund: Sociala hänsyn rättfärdigade att man i FAL införde en möjlighet att reservationsansluta grupper av försäkringstagare som annars inte kunde förväntas själva ordna med ett fullgott försäkringsskydd. Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi C, inriktning Redovisning, 15 hp Författare: Nadja Kohmareh och Martina Sehlstedt Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Nyckelord: Redovisning, Bostadsrätt, Bostadsrättsförening, Bostadsrättsspekulant Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk? Framläggande: 31 maj 2006 Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green Nyckelord: Corporate governance, Aktieägare, Internkontroll, Svensk kod för bolagsstyrning Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda Kurs/Ämne: FEK 582, Kandidatuppsats redovisning, 10 poäng Handledare: Gunnar Wahlström Seminariedatum: 2007-06-07 Nyckelord: IAS 40, förvaltningsfastigheter, värdeförändringar, jämförbarhet och harmonisering. Syfte: Studiens syfte är att utreda vilken redovisningslösning som bäst lämpar sig för etablering av framtida praxis.